Projekt – Warto Czytać!

Projekt „Warto czytać” realizowali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod opieką wychowawców w okresie od września do grudnia 2017r. W realizację niektórych działań włączyli się również rodzice np. przy tworzeniu kącików czytelniczych,  gazetek czy kalendarzy. Działania w projekcie były tak zaplanowane aby jak najbardziej reklamować książki zakupione w ramach NPRC. Uczniowie zaciekawieni fragmentami czytanych książek oraz opowieściami kolegów chętnie sięgali po te tytuły.

Podsumowanie projektu odbyło się na forum szkoły. Bibliotekarz wręczył nagrody indywidualne za prace konkursowe. Rada Rodziców ufundowała nagrody dla klas, które najaktywniej pracowały podczas realizacji poszczególnych zadań. Nagrodą było dofinansowanie do wycieczki szkolnej. Wśród klas młodszych nagrodę otrzymała klasa 2 zaś wśród klas starszych klasa 2 gimnazjum.

     

Exif_JPEG_420