Pasowanie na czytelnika

W dniu 25 stycznia 2018 r., w Szkole Podstawowej w Mystkowie odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas 1 ze SP w Królowej Polskiej, SP w Jamnicy i SP w Mystkowie. Na początku dzieci obejrzały inscenizację pt. ,,Wiedźma Multimedia” przygotowaną we współpracy z Panią mgr Beatą Potoczek. Wystąpili w niej uczniowie klasy 3. Następnie pierwszoklasiści świetnie poradzili sobie z odgadywaniem ilustracji związanych z książkami. Potrafili także opowiadać o tym, jak należy dbać o wypożyczane książki. Pasowania dokonali: Pani Dyrektor SP w Królowej Polskiej mgr Anna Dudzińska oraz Pan Dyrektor SP w Mystkowie mgr Marek Kiełbasa. Od bibliotekarza pierwszaki otrzymały zawieszki na drzwi z hasłem ,, Nie przeszkadzać! Czytam sobie”. Na koniec rodzice przygotowali im słodki poczęstunek.