Spotkanie sieci

13 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczestników Sieci  współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. Spotkanie prowadziły Pani Dorota Lenar i Pani Barbara Kozik, przedstawicielki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, przy której działa sieć. Panie bibliotekarki ze szkół na terenie Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego zwiedziły bibliotekę szkolną i zapoznały się z działaniami podejmowanymi przez bibliotekarza w ramach promocji czytelnictwa. Następnie omówione zostały zaplanowane zagadnienia.  Na koniec bibliotekarki wymieniły się swoimi  doświadczeniami oraz pomysłami.