Czytamy legendy

Legendy polskie to utwory związane z historią kraju. Przybliżają uczniom dzieje naszego narodu. Uczniowie klasy 6 przygotowali kilka takich utworów, by zapoznać z nimi młodszych kolegów i koleżanki z klas 1-3. Oliwia Leśniak przypomniała legendę o początkach państwa polskiego ”O Lechu, Czechu i Rusie”. ”O Warsie i Sawie”, czyli o powstaniu stolicy, czytała Justyna Bielak. Mateusz Bisaga i Sylwia Marszałek przygotowali historie związane z walkami o niepodległość naszej Ojczyzny na podstawie książki ”Husarskie skrzydła”. Dzieci z uwagą przysłuchiwały się kolejnym opowiadaniem. Mamy nadzieję, że w ten sposób nie tylko przypomniały sobie treść legend, ale także są one motywacją do poznawania dziejów naszego narodu.