Contact

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Mystkowie

Mystków 208

33-334 Kamionka Wielka

woj. małopolskie

e-mail: annasiedlarzbibl@gmail.com

Nauczyciel bibliotekarz: mgr Anna Siedlarz